Most Popular Sports Betting Bets

ტოტალიზატორები და კანონმდებლობა

ტოტალიზატორები საქართველოში ერთ ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი და აზარტული დაწესებულება არის. ქართველ გულშემატკივრებს უყვართ ფსონის დადება თავის საყვარელ გუნდზე, რადგან ამითი ისინი მხარს უჭერენ თავის რჩეულ გუნდს და მათთან ერთად რისკავენ, რაც რა თქმა უნდა მოგების შემთხვევაში გულშემატკივრისთვისაც მომგებიანი არის. მაგრამ ბევრმა არის იცის სად იწყება და სად მთავრდება ლეგალური სპორტული ფსონები. ამისთვის საჭირო არის ვიცოდეთ კანონდმებლობა.

ამონარიდი საქართველოს კანონიდან:

"ტოტალიზატორი – თამაშობა, რომელიც იმართება მოთამაშეების მიერ შეჯიბრების მიმდინარეობის, თამაშობის, რაიმე მოვლენის (მოვლენების) შედეგის პროგნოზზე ფსონების დადებით, ხოლო მოგება დამოკიდებულია ფსონის მოცულობაზე და შედეგზე. აკრძალულია ტოტალიზატორის მოწყობა ისეთ შემთხვევებში, როცა შედეგი შესაძლოა წინასწარ იყოს ცნობილი ერთ-ერთი ან ორივე მხარისთვის. ტოტალიზატორი იმართება სპეციალურად მოწყობილ შენობა-ნაგებობაში ან შენობა-ნაგებობის ნაწილში"

ტოტალიზატორს უნდა ჰქონდეს სპეციალური საპრიზო ფონდი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას რომ მოთამაშეთა მიერ მოგებული ფსონები ფინანსურად უზრუნველყოფილია. შესაბამისად კაკომდებლობა ამას ითვალისწინებს:

"საპრიზო ფონდის უზრუნველყოფა – ფინანსური მექანიზმი, რომლითაც მოგების შემთხვევაში უზრუნველყოფილია ტოტალიზატორის მოთამაშეთა ინტერესები და რომლის არსებობაც დასტურდება საბანკო გარანტიით ან ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისით; (15.12.2009. N2332)"

თანხობრივად საუბარია მინიმუმ 10 000 ლარზე:

"ტოტალიზატორის მოწყობის შემთხვევაში – საპრიზო ფონდის არანაკლებ 10000 ლარის ოდენობით უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი;"

კანონი ასევე განსაზღვრავს უსაფრთხოევის ნორმებს, როგორიც არის ვიდეო ჩაწერა, როგორც დარბაზებში, ასევე გარშემო ტერიტორიაზე, ისევე როგორც ფინანსურ აღრიცხვიანობას და მართვის სტანდარტებს. შესაბამისად საქართველოშ ლეგალურად გახსნილი ტოტალიზატორი მოთამაშისათვის საკმაოდ უსაფრთხო არის. მოთამაშის ინტერესებს ამ შემთხვევაში იცავს კანონმდებლობა.

მაგრამ ხშირად ხდება რომ ინდივიდუალური პირები იწყებენ ფსონების მიღებას სხვა და სხვა მოთამაშეებისგან. ისინი ბუკმეიკერობის ნიღაბის მიღმა ცდილობენ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს დაადებინონ ფსონი. ეს ძალიან სახიფათო არის. მიუხედავად იმისა რომ ასეთი ადამიანები ხშირად პატარა ოფისებსაც კი ხსნიან, სადაც ვითომდა ყველაფერი სანდო არის, დიდი მოგების შემთხვევაშ ისინი შესაძლებელია გაუჩნადრდნენ. საერთოდ ლიცენზიის გარეშე ეს აქტივობა კანონსაწინააღმდეგო არის, აქიდან გამომდინარე, მოერიდეთ ნებისმიერ მსგავს ბუმეიკერს. დაიცავით კანონმდებლობა და მოიძეთ მხოლოდ ლეგალური ტოტალიზატორები. თქვენი ფსონები ამ შემთხვევაში ფუჭად არასდროს დაიკარგება.

  • კალათბურთი - კალათბურთზე დადება ანუ როგორ უნდა ფსონის დადება კალათბურთზე. წაიკითხეთ მეტი და გაიგეთ კალათბურთზე და ფსონის დადებაზე

    სრული მუხლი

  • ბეისბოლი - ბეისბოლზე დადება ანუ ფსონის დადება ბეისბოლზე წაიკითხეთ მეტი და გაიგეთ მეტი. სრული მიმოხილვა და რჩევები ტოტალიზატორების შესახებ

    სრული მუხლი